vaistukodeksas.lt VAIST? RINKODAROS ETIKOS KODEKSAS

UPvaistukodeksas.lt
Title: VAIST? RINKODAROS ETIKOS KODEKSAS
Description: Vaist? kodeksas reglamentuoja tarpusavio santykius su sveikatos prie?iūros specialistais, santykius tarp farmacijos pramon?s ir pacient?.
Keywords:
vaistukodeksas.lt is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vaistukodeksas.lt has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

vaistukodeksas.lt Information

vaistukodeksas.lt Information,vaistukodeksas.lt IP Address,vaistukodeksas.lt DNS Server

Website / Domain: vaistukodeksas.lt
Website IP Address: 91.224.135.183
Domain DNS Server: ns2.softdent.lt,ns1.softdent.lt

vaistukodeksas.lt Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vaistukodeksas.lt Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

vaistukodeksas.lt WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.5.38
Date Sat, 17 Feb 2018 13:02:44 GMT

vaistukodeksas.lt Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vaistukodeksas.lt Traffic Sources Chart

vaistukodeksas.lt Alexa Rank History Chart

aleax

vaistukodeksas.lt Html To Plain Text

VAIST? RINKODAROS ETIKOS KODEKSAS LT EN Vaist? rinkodaros etikos kodeksas Etikos kodeksas Atskleidimo kodeksas Atskleidimo kodekso ataskaitos Etikos komisija Apie komisij? Informaciniai prane?imai Prane?imai apie pa?eidimus Kontaktai Select Page Vaist? rinkodaros etikos kodeksas reglamentuoja, kad Lietuvoje farmacijos kompanij? veikla būt? skaidri ir atitikt? profesin?s etikos principus. Pla?iau Inovatyvios farmacijos pramon?s asociacijos (IFPA) ir Vaist? gamintoj? asociacijos (VGA) vaist? rinkodaros etikos kodeksas reglamentuoja vaist? rinkodar?, tarpusavio santykius su sveikatos prie?iūros specialistais bei santykius tarp farmacijos pramon?s ir pacient? organizacij?. Vaist? rinkodaros etikos kodeksas Priimtas savo noru ir bendru IFPA ir VGA asociacij? susitarimu. Siekiama u?tikrinti, kad farmacijos kompanijos reklamin? veikl? vykdyt? tinkamai, vengt? nes??iningos praktikos ir galim? interes? konflikt? su sveikatos prie?iūros specialistais bei laikyt?si vis? galiojan?i? ?statym? ir kit? teis?s akt?. Taikomas kompanijoms, vykdan?ioms vaist? rinkodar? Lietuvoje. Tokiu būdu Vaist? rinkodaros etikos kodeksas siekia puosel?ti toki? aplink?, kurioje visuomen? gal?t? tinkamai apsispr?sti d?l vaist? vartojimo, atsi?velgdama kiekvieno vaisto nauding?sias savybes ir asmens sveikatos prie?iūros poreikius. vaistukodeksas.lt 2017 Senoji svetain?s versija

vaistukodeksas.lt Similar Website

Domain Site Title
etikos.dk Welcome at Etikos!
pasvaiste.lt Pa?vaist?
darbo-kodeksas.lt darbo-kodeksas.lt ? Prad?ia ? Darbo teis? ? Darbo kodeksas ? Darbo kodeksas